Members

Faculty

  Sunil Arya     Siu-Wing Cheng     Mordecai Golin     Derick Wood     Ke Yi  

Students

  Qin Zhang     Man Kwun Chiu     Jian Xia  
  Yajun Wang     Kam Chiu Leung     Chun Yu James Lee  

Former Ph.D. Students

 • Joseph Zhen Zhou
 • Yiu Cho Leung
 • Yan Zhang
 • Gerhard Trippen
 • Yo-Sub Han
 • Ka-Wo Lau
 • Sheung-Hung Poon
 • Hee-kap Ahn
 • Antoine Vigneron
 • Theocharis Malamatos
 • Xuerong Yong
 • Yuan-Ping Zhang
 • Wai-Wa Fung

 • Web page maintained by Siu-Wing Cheng, HKUST Theoretical Computer Science Group